Photobooth Premium Installatie Instructies

Photobooth opbouwen. Heel eenvoudig.

Instructies voor de montage:

· Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis

· Er wordt geen extra statief geleverd voor de printer

· Geen direct zonlicht

· Bij temperaturen onder 10 °C en hoge luchtvochtigheid is de printer niet operationeel

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Aanwijzingen met betrekking tot RETOURNERIING

Plak eerst het retouretiket over het oude verzendetiket! U kunt uw retouretiket ook downloaden in het online klantenportaal!

KRUU Photobooth Premium - inbegrepen in het pakket

1. Kabels A-C aansluiten

Kabel A aansluiten

Kabel A verbindt de KRUU photobooth premium met het stopcontact om de photobooth van stroom te voorzien.

Kabel B aansluiten

Kabel B verbindt de KRUU photobooth premium met de superflits.

Kabel C aansluiten

Kabel C verbindt de KRUU photobooth premium met de superflits.

Kabels in detail aansluiten

2. DNP Printer - Installatie en lintwissel

Kabels verbinden

Verbind de USB-kabel van de printer met de printer en de photo booth (USB-Eingang). Steek de stroomkabel van de printer in een stopcontact.

Printer aanzetten

Zet de aan/uit-knop op de printer van "OFF" naar "ON".

De printer openen

Trek de openingshendel in uw richting om de bovenklep van de printer te openen.

Plaats het nieuwe inktpatroon

Plaats de linkerzijde (1) van het inktpatroon in de inkeping en lijn vervolgens de rechteronderzijde (2) van het inktpatroon uit.

Sluit de bovenklep

Sluit de bovenklep van de printer

3. De media instellen (papier)

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Verwijder het afvalbakje van de printer

Verwijder de papierlade van de printer en verwijder de papierhouder uit de printer.

Verwijder de papierhouder

Verwijder de papierhouder uit de printer.

Verwijder de oude papierrol

Verwijder de oude papierrol uit de papierhouder, plaats vervolgens een nieuwe papierrol en zorg ervoor dat er geen opening is. Houders in de nieuwe papierrol steken.

Papierhouder plaatsen

Plaats de papierhouder in de printer. Plaats het zegel op het papier (->PULL) in dezelfde richting als aangegeven.

Verwijder de beveiligingssticker (PULL).

Papierrol plaatsen

Leg een hand op het papier en draai het papier in de richting van de pijl en steek de voorrand erin tot u een pieptoon hoort.

De ERROR-LED knippert niet meer afwisselend rood en oranje, maar alleen nog rood.

Plaats het afvalbakje van de printer terug

Verwijder de prullenbak niet tijdens het afdrukken. Dit kan problemen veroorzaken.

Nadat alles is geïnstalleerd, start de printer en past zich automatisch aan. Er worden witte testafdrukken gemaakt.

4. Foutenoverzicht

Status:

printkoppen afkoelen

Toestand:

De printkoppen worden gekoeld. Deze fout wordt automatisch verholpen.

Status:

Afvalbakje is open/Bovenste deur is open (Er is papier)

*Er treedt een fout op als een van beide open is. Knippert afwisselend rood en oranje.

Toestand:

Sluit het afvalbakje en/of de bovenste klep.

Status:

Afvalbakje is open/Bovenste deur is open (Geen papier)

*Er treedt een fout op als een van beide open is. Knippert afwisselend rood en oranje.

Toestand:

Plaats het papier op de juiste manier en sluit vervolgens het afvalbakje en/of de bovenste klep.

Status:

Papier op

Toestand:

Plaats een nieuwe papierrol.

Status:

Inktpatroon leeg

Toestand:

Plaats een nieuw inktpatroon

Status:

Papier error

Toestand:

Plaats het papier correct.

Status:

Inkpatroon error

Toestand:

Plaats het inktpatroon correct.

Status:

Media formaat error

Toestand:

Verzend gegevens met een formaat dat overeenkomt met het op de printer ingestelde papierformaat.

Status:

Systeem error

Toestand:

Stel de ON/OFF schakelaar opnieuw in. Als het systeem zich niet herstelt, neem dan contact op met uw klantenservice.

5. Error oplossen – Papierstoring

Open de bovenklep van de printer

Trek de openingshendel naar u toe om de bovenklep van de printer te openen.

Verwijder het inktpatroon uit de printer

Trek het vastgelopen papier in uw richting (kant van de papierhouder) naar buiten

Draai de papierhouder met de hand in de richting van de papier opname om het papier met de roterende beweging mee naar buiten te trekken.

Trek het uiteinde van het papier in uw richting naar buiten

Trek het papier er langzaam uit. Te veel kracht kan de printer beschadigen.

Het papier met een schaar recht afknippen

Alternatief

Als het papier er niet in uw richting (kant van de papierhouder) kan worden uitgetrokken, opent u de bovenklep van de printer en trekt u het papier eruit zoals hieronder beschreven.

Verwijder eerst de papierhouder in voorwaartse richting en knip dan het vastgelopen deel van het papier af.

6. Error oplossen – Het inktpatroon zit vast in de printer

Verwijder het inktpatroon

Verwijder het inktpatroon, pak vervolgens met uw hand de voorrand van het papier vast en trek het papier in uw richting naar buiten (richting van de pijl in de afbeelding hiernaast). Draag handschoenen (zonder pluizen of poeder) om verwonding van uw hand te voorkomen.

Trek de openingshendel

Trek de openingshendel naar u toe om de bovenklep van de printer te openen.

Trek het lint uit

Trek het lint uit en knip het door.

Zet het inktpatroon weer in elkaar

Zet het inktpatroon weer in elkaar en bevestig het met plakband of iets dergelijks. Draai de transportspoel totdat het afgeplakte gebied niet meer zichtbaar is.

HINWEIS

Wenn der Drucker mit teilweise abgeschnittenem Papier angehalten hat, stelle den ON/OFF-Schalter auf OFF und dann wieder auf ON. Der Papierstau wird behoben, und das Schneidemesser kehrt in seine Bereitschaftsposition zurück.

7. Onze support. Tot je dienst.

Bel ons direct op 20 20 42 81

Schrijf een e-mail aan support-nl@kruu.com

Bij technische vragen zijn wij vrijdag & zaterdag tot 21:00 uur voor je aanwezig!

8. Veiligheidsvoorzieningen

AANWIJZING

Om veiligheidsredenen moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

Voedingsspanning

• Deze photobooth is ontworpen voor gebruik met 230V/50Hz wisselstroom in Europa.

• Het apparaat mag nooit worden aangesloten op een voeding die in spanning en/of frequentie afwijkt van de opgegeven waarden.

• Voor gebruik vereist de KRUU Photobooth een technisch fouttolerante die wordt beschermd door een aardlekschakelaar (RCD/FI) Contactdoos (230V/16A). De gebruikte verbindingen moeten door een specialist worden gemaakt en voldoen aan de geldende DIN/VDE-voorwaarden.

Beschermklasse en gebruiksomgeving

Het apparaat voldoet aan beschermingsklasse 1/IP20 – toegestane gebruiksomgeving: Binnenruimtes (Geen vochtige ruimtes).

LET OP LEVENSGEVAAR!

Open nooit de behuizing van de photobooth, de flitser of de printer voor eventuele reparaties, of om te zoeken naar fouten in de elektronische onderdelen. De behuizingen van deze apparaten bevatten spaningvoerende delen, die bij aanraking een dodelijke elektrische schok kunnen veroorzaken.

DP-QW410

• Lees deze instructies zorgvuldig door om een veilige bediening van het product te garanderen.

• Volg deze instructies om letsel aan de opzetter van het product of anderen te voorkomen.

Waarschuwing

Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar.

• Uebruik alleen de voedingsbronnen die in deze instructiehandleiding zijn opgegeven voor dit product.

• Demonteer of wijzig het product niet.

• Stel het product niet bloot aan zware schokken of trilling.

• Raak geen interne onderdelen aan.

• Stop onmiddellijk met het gebruik van het product in het geval van abnormale omstandigheden zoals de aanwezigheid van rook of een vreemde geur.

• Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of verfverdunner om het product schoon te maken.

• Laat het product niet nat worden. Zorg dat er geen vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het product komen.

• Gebruik het product niet in ruimten waar ontvlambare gassen aanwezig kunnen zijn. Dit kan leiden tot een elektrische schok, ontploffing of brand.

• Raak het product niet aan tijdens een onweer als dit op een stopcontact is aangesloten. Dit kan leiden tot een elektrische schok.

• Veeg regelmatig met een droge doek het stof weg dat zich op de stekker en het stopcontact heeft opgehoopt.

• Zorg dat u geen vochtige handen hebt wanneer u het netsnoer aansluit of loskoppelt.

• Gebruik het product niet als de stekker niet volledig in het stopcontact steekt.

• Stel de stekker en de aansluitingen niet bloot aan vuil en zorg dat deze niet in aanraking komen met metalen pinnen of andere metalen voorwerpen.

• Raak de batterijlader of netwerkadapter niet aan tijdens een onweer als deze op een stopcontact zijn aangesloten.

• Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Beschadig, breek of wijzig nooit het netsnoer.

• Omwikkel het product nooit met een doek of andere materialen wanneer u het gebruikt of kort na het gebruik als het product nog warm is.

• Laat het product niet in het stopcontact steken wanneer u het gedurende een lange periode niet gebruikt.

• Laad de batterijen niet op bij temperaturen buiten het bereik van 5 – 40 °C. Dit kan leiden tot een elektrische schok, ontploffing of brand

• Volg eventuele aanwijzingen om het product uit te schakelen op plaatsen waar het gebruik ervan verboden is. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot storingen aan andere apparatuur vanwege het effect van elektromagnetische golven, en zelfs ongelukken.

Voorzichtig

Hiermee wordt gewezen op het risico van letsel.

• Raak geen onderdelen binnen in het product aan. Dit kan letsel veroorzaken.

• Het is raadzaam het product niet op de volgende plaatsen te gebruiken, plaatsen of bewaren:

  • Plaatsen in direct zonlicht
  • Plaatsen met temperaturen boven 40 °C
  • Vochtige of stoffige plaatsen
  • Plaatsen die onderhevig zijn aan zware trilling

Dit kan leiden tot oververhitting of beschadiging van de printer of de adapter en elektrische schok, brandwonden, ander letsel of vuur tot gevolg hebben. Hoge temperaturen kunnen het product of de adapters doen vervormen.

Voorzichtig

Hiermee wordt gewezen op het risico van eigendomsschade.

• Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het product niet gebruikt.

• Plaats niets boven op het product, zoals een doek, terwijl u het product gebruikt. Als u het product gedurende langere tijd in het stopcontact laat steken, kan het product oververhit en vervormd raken, wat kan leiden tot brand.

• Gebruik papier waarop al is afgedrukt nooit voor een tweede keer, zelfs als het grootste deel van het papier nog blanco is. Papier opnieuw gebruiken kan de printer beschadigen als het papier vastloopt of het inktvel aan het papier kleeft.

• Trek de stekker niet uit de printer terwijl deze aan het afdrukken is. Als u de printer per ongeluk uitschakelt tijdens het afdrukken, start u deze opnieuw op en wacht u tot het papier wordt uitgeworpen. Als het papier vastloopt en niet kan worden verwijderd, neemt u contact op met de KRUU helpdesk voor klantenondersteuning. Trek vastgelopen papier niet met kracht uit de printer, want dit kan de printer beschadigen.

• Gebruik de printer niet in de buurt van motoren of andere apparaten die sterke magnetische velden creëren, in de buurt van televisies of radio’s of in een stoffige omgeving. Dit kan leiden tot beschadigingen en storingen van de printer.

• Zet de monitor niet te hoog. Het scherm kan worden verhoogd tot circa 45°. Als u probeert de hoek groter te maken, kunt u het scherm beschadigen.

9. Hulpvideo's

Photobooth: Foto’s opslaan op een USB-stick

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Photobooth: Nieuw ontwerp configureren

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Photobooth: Camera instellen

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Photobooth: Camera opnemen

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Photobooth: Volgende opname starten

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Photobooth: Collage afdrukken

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

DNP: Papierstoring

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

DNP: Papier vervangen

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

DNP: Papiersnipper-bak ontbreekt

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

DNP: Vervang inktpatroon

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

DNP: Band van inktpatroon gescheurd

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Flits: Reset

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.