Herroepingsinstructie

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat het contract wordt gesloten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (KRUU GmbH, Bergrat-Bilfinger-Str. 5, 74177 Bad Friedrichshall, telefoonnummer: 20 20 42 81 E-mail: support-nl@kruu.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een acndere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U dient het huurobject onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan KRUU GmbH, Bergrat-Bilfinger-Str. 5, 74177 Bad Friedrichshall terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van het huurobject voor onze rekening nemen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het huurobject die het gevolg is van het gebruik van het huurobject, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van het huurobject vast te stellen.

Download: Modelformulier voor herroeping (PDF)

Als u het contract wil herroepen, vult u dan dit formulier in en zend het ons a.u.b. terug.