Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (KRUU GmbH, Bergrat-Bilfinger-Straße 5, 74177 Bad Friedrichshall, numer telefonu: 42 227 20 51, e-mail: support-pl@kruu.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

​W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem

W takim przypadku należy niezwłocznie odesłać lub przekazać przedmiot najmu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przekazania nam informacji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Adres odesłania lub przekazania: KRUU GmbH, Bergrat-Bilfinger-Straße 5, 74177 Bad Friedrichshall. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo przedmiotu najmu przed upływem terminu 14 dni.

Ponosimy koszty odesłania przedmiotu najmu.

Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości przedmiotu najmu wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania przedmiotu najmu.

Download: Wzór formularza odstąpienia od umowy (PDF)

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy wypełnić niniejszy formularz i przesłać na podany przez nas adres.