Algemene voorwaarden voor het gebruik van de "KRUU" App

Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV") regelen het gebruik van de app "KRUU", die wordt aangeboden door KRUU GmbH, in Duitsland geregistreerde onderneming. Door de installatie en het gebruik van de app gaat u akkoord met deze AV.

1. De app dient als platform voor de deelnemers van een evenement om foto's te uploaden, te becommentariëren en te liken.

2. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de inhoud die zij uploaden, becommentariëren of liken. KRUU GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de deelnemers.

3. De app mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden. Deelnemers mogen geen inhoud uploaden, becommentariëren of liken die in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

4. Alle gebruikersgegevens worden opgeslagen op Europese servers van KRUU GmbH en haar plaatsvervangers en behandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

5. Deelnemers moeten zich informeren over de naleving van de toepasselijke wetgeving in verband met de inhoud die zij uploaden, becommentariëren of liken. KRUU GmbH behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook, inhoud te verwijderen die in strijd is met bekende toepasselijke wetten.

6. Nadat de KRU Fotobox is geretourneerd en gecontroleerd, zijn de foto's die tijdens het evenement met de KRUU Fotobox zijn gemaakt ook toegankelijk in de app en kunnen ze door de deelnemers worden becommentarieerd en geliked.

7. De gebruiker erkent dat KRUU GmbH het recht heeft grafische voorstellen voor drukwerk, zoals fotoboeken of bedankkaarten, te maken met haar eigen software of die van haar plaatsvervangers. De gebruiker erkent dat voor de productie van het bovengenoemde drukwerk kosten in rekening worden gebracht indien de voorstellen van KRUU GmbH of haar plaatsvervangers worden aanvaard. De prijzen van de producten zijn zichtbaar in de app en de betaling is verschuldigd bij de bestelling. De gebruikers kunnen deze voorstellen afwijzen of aanvaarden, waarbij de uiteindelijke beslissing bij de gebruikers ligt.

8. Door de app te gebruiken gaat de deelnemer akkoord met deze AV. Deelnemers worden binnen een redelijke termijn op de hoogte gesteld van wijzigingen in deze AV.

9. Op deze AV is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De bevoegde rechtbank is Heilbronn.

10. Indien een bepaling van deze AV ongeldig is of wordt, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. In plaats van de ongeldige bepaling geldt de wettelijke bepaling.

KRUU GmbH, januari 2023