Photobooth Basic

Installatie Instructies

Photobooth opbouwen. Heel eenvoudig.

Instructies voor de montage:

· Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis

· Geen direct zonlicht

· Bij temperaturen onder 10 °C en hoge luchtvochtigheid is de printer niet operationeel

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Aanwijzingen met betrekking tot RETOURNERIING

Plak eerst het retouretiket over het oude verzendetiket! U kunt uw retouretiket ook downloaden in het online klantenportaal!

KRUU Photobooth Basic - inbegrepen in het pakket

1. Kabel aansluiten

Kabel A aansluiten

Kabel A verbindt de KRUU photobooth basic met het stopcontact om de photobooth van stroom te voorzien.

Kabel B aansluiten

Kabel B verbindt de KRUU photobooth basic met de superflits.

Kabel C aansluiten

Kabel C verbindt de KRUU photobooth basic met de superflits.

Kabel D aansluiten

Kabel D verbindt de KRUU photobooth basic met de Selphy printer. Gebruik geen USB-stick of SD-kaart.

Kabel E aansluiten

Kabel E verbindt de Selphy printer met het stopcontact om de printer van stroom te voorzien.

Kabels in detail aansluiten

2. Selphy Printer - Papier plaatsen

Papierlade openen

Open de papierlade om het papier te plaatsen.

Papier inleggen

Neem een pakje van het meegeleverde papiermateriaal en leg het met de glanzende kant naar boven in de papierlade. Let op! Er mogen maximaal 18 vellen (1 pakje) worden geplaatst.

Papierlade sluiten

Sluit de papierlade. Let erop, dat de papierlade open blijft.

Papierlade plaatsen

Plaats de papierlade in de Selphy printer.

3. Error oplossen – Inktlint wijzigen

Open de printerklep

Haal het lege inktlint eruit

Druk de rode schakelaar omhoog, om het inktlint eruit te nemen.

Gooi het lege inktlint weg

Inktlint plaatsen

Plaats het nieuwe inktlint terug en sluit de printerklep.

OPMERKING

Schakel de printer in door gedurende 3 seconden op de AAN-knop te klikken. Klik niet op een andere knop!

4. Onze support. Tot je dienst.

Bel ons direct op 02 588 49 29

Schrijf een e-mail aan support-nl@kruu.com

Bij technische vragen zijn wij vrijdag & zaterdag tot 21:00 uur voor je aanwezig!

5. Hulpvideo's

Photobooth: Opbouwen

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Photobooth: Kabels aansluiten

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Photobooth: Foto’s opslaan op een USB-stick

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Photobooth: Nieuw ontwerp configureren

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Photobooth: Camera instellen

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Photobooth: Camera opnemen

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Photobooth: Volgende opname starten

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Photobooth: Collage afdrukken

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Canon Selphy – printer: Papier plaatsen / vervangen

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Canon Selphy – printer: Inktpatroon plaatsen

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Canon Selphy – printer: Papier correct plaatsen

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Canon Selphy – printer: Papiercassette ontbreekt

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Canon Selphy – printer: Inktpatroon verkeerd geplaatst

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Canon Selphy – printer: Nieuw inktpatroon plaatsen

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Canon Selphy – printer: reset

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

Flits: Reset

Om deze video te kunnen bekijken, moet u het instellen van cookies toestaan.

6. Veiligheidsvoorzieningen

AANWIJZING

Om veiligheidsredenen moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

Voedingsspanning

• Deze photobooth is ontworpen voor gebruik met 230V/50Hz wisselstroom in Europa.

• Het apparaat mag nooit worden aangesloten op een voeding die in spanning en/of frequentie afwijkt van de opgegeven waarden.

• Voor gebruik vereist de KRUU Photobooth een technisch fouttolerante die wordt beschermd door een aardlekschakelaar (RCD/FI) Contactdoos (230V/16A). De gebruikte verbindingen moeten door een specialist worden gemaakt en voldoen aan de geldende DIN/VDE-voorwaarden.

Beschermklasse en gebruiksomgeving

Het apparaat voldoet aan beschermingsklasse 1/IP20 – toegestane gebruiksomgeving: Binnenruimtes (Geen vochtige ruimtes).

LET OP LEVENSGEVAAR!

Open nooit de behuizing van de photobooth, de flitser of de printer voor eventuele reparaties, of om te zoeken naar fouten in de elektronische onderdelen. De behuizingen van deze apparaten bevatten spaningvoerende delen, die bij aanraking een dodelijke elektrische schok kunnen veroorzaken.

Canon SELPHY CP 1300/1500

• Lees deze instructies zorgvuldig door om een veilige bediening van het product te garanderen.

• Volg deze instructies om letsel aan de opzetter van het product of anderen te voorkomen.

Waarschuwing

Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar.

• Uebruik alleen de voedingsbronnen die in deze instructiehandleiding zijn opgegeven voor dit product.

• Demonteer of wijzig het product niet.

• Stel het product niet bloot aan zware schokken of trilling.

• Raak geen interne onderdelen aan.

• Stop onmiddellijk met het gebruik van het product in het geval van abnormale omstandigheden zoals de aanwezigheid van rook of een vreemde geur.

• Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of verfverdunner om het product schoon te maken.

• Laat het product niet nat worden. Zorg dat er geen vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het product komen.

• Gebruik het product niet in ruimten waar ontvlambare gassen aanwezig kunnen zijn. Dit kan leiden tot een elektrische schok, ontploffing of brand.

• Raak het product niet aan tijdens een onweer als dit op een stopcontact is aangesloten. Dit kan leiden tot een elektrische schok.

• Veeg regelmatig met een droge doek het stof weg dat zich op de stekker en het stopcontact heeft opgehoopt.

• Zorg dat u geen vochtige handen hebt wanneer u het netsnoer aansluit of loskoppelt.

• Gebruik het product niet als de stekker niet volledig in het stopcontact steekt.

• Stel de stekker en de aansluitingen niet bloot aan vuil en zorg dat deze niet in aanraking komen met metalen pinnen of andere metalen voorwerpen.

• Raak de batterijlader of netwerkadapter niet aan tijdens een onweer als deze op een stopcontact zijn aangesloten.

• Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Beschadig, breek of wijzig nooit het netsnoer.

• Omwikkel het product nooit met een doek of andere materialen wanneer u het gebruikt of kort na het gebruik als het product nog warm is.

• Laat het product niet in het stopcontact steken wanneer u het gedurende een lange periode niet gebruikt.

• Laad de batterijen niet op bij temperaturen buiten het bereik van 5 – 40 °C. Dit kan leiden tot een elektrische schok, ontploffing of brand

• Volg eventuele aanwijzingen om het product uit te schakelen op plaatsen waar het gebruik ervan verboden is. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot storingen aan andere apparatuur vanwege het effect van elektromagnetische golven, en zelfs ongelukken.

Voorzichtig

Hiermee wordt gewezen op het risico van letsel.

• Raak geen onderdelen binnen in het product aan. Dit kan letsel veroorzaken.

• Het is raadzaam het product niet op de volgende plaatsen te gebruiken, plaatsen of bewaren:

  • Plaatsen in direct zonlicht
  • Plaatsen met temperaturen boven 40 °C
  • Vochtige of stoffige plaatsen
  • Plaatsen die onderhevig zijn aan zware trilling

Dit kan leiden tot oververhitting of beschadiging van de printer of de adapter en elektrische schok, brandwonden, ander letsel of vuur tot gevolg hebben. Hoge temperaturen kunnen het product of de adapters doen vervormen.

Voorzichtig

Hiermee wordt gewezen op het risico van eigendomsschade.

• Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het product niet gebruikt.

• Plaats niets boven op het product, zoals een doek, terwijl u het product gebruikt. Als u het product gedurende langere tijd in het stopcontact laat steken, kan het product oververhit en vervormd raken, wat kan leiden tot brand.

• Gebruik papier waarop al is afgedrukt nooit voor een tweede keer, zelfs als het grootste deel van het papier nog blanco is. Papier opnieuw gebruiken kan de printer beschadigen als het papier vastloopt of het inktvel aan het papier kleeft.

• Trek de stekker niet uit de printer terwijl deze aan het afdrukken is. Als u de printer per ongeluk uitschakelt tijdens het afdrukken, start u deze opnieuw op en wacht u tot het papier wordt uitgeworpen. Als het papier vastloopt en niet kan worden verwijderd, neemt u contact op met de KRUU helpdesk voor klantenondersteuning. Trek vastgelopen papier niet met kracht uit de printer, want dit kan de printer beschadigen.

• Gebruik de printer niet in de buurt van motoren of andere apparaten die sterke magnetische velden creëren, in de buurt van televisies of radio’s of in een stoffige omgeving. Dit kan leiden tot beschadigingen en storingen van de printer.

• Zet de monitor niet te hoog. Het scherm kan worden verhoogd tot circa 45°. Als u probeert de hoek groter te maken, kunt u het scherm beschadigen.